Новини

Енергийният омбудсман на ЧЕЗ разглежда по 70 сигнала на месец

Rado Fimitrov CEZПо 70 сигнала на месец разглежда енергийният омбудсман на ЧЕЗ в България Радослав Димитров. През 2014 г. в институцията са получени 843 сигнала. От тях 533 са отговаряли на условията за разглеждане. Омбудсманът не може да се намесва когато спорът между клиента и дружеството на ЧЕЗ се решава по съдебен ред или с него се занимават държавните институции.   „Хората продължават да се обръщат към мен и това е знак, че институцията задържа доверието. Ние сме необходимият вътрешен коректив, чрез който ЧЕЗ се вслушва в клиентите си и променя работата си. Нерядко промените са от полза и за останалите клиенти на дружеството. Например, през миналата година по сигнал на хора от едно село в Монтана, препоръчахме на ЧЕЗ Разпределение да ускори подмяната на част от въздушна мрежа ниско напрежение, която захранва една от улиците в селото. Обърнахме внимание на проблема и благодарение на подкрепата на ръководството на ЧЕЗ Разпределение успяхме да намерим решение на казуса в най-кратки срокове“, каза Радослав Димитров, енергиен омбудсман на ЧЕЗ.   Първата по рода си институция енергиен омбудсман в България е създадена през март 2013 г. с цел да улесни комуникацията между компанията и нейните клиенти. През първите две години от съществуването на институцията са получени близо 1900 сигнала. От тях 1164 са отговаряли на условията за разглеждане. Практиката и за двете години, изминали досега, показва, че в около 34% от разгледаните случаи, омбудсманът на ЧЕЗ е издал решение в полза на клиента. Неговото становище е финално в рамките на компаниите от групата на ЧЕЗ в България и не подлежи на обжалване.   Клиентите на ЧЕЗ могат да подават сигнали и предложения към омбудсмана чрез формата зa връзка на сайта на компанията www.cez.bg, в секция „Енергиен омбудсман“; чрез писмо на адрес гр. София 1748, бул. „Цариградско шосе" № 159 или в писмена форма във всеки център за обслужване на клиенти.