Новини

ВАС: Зоните за паркиране и скобите в София са законни

Върховният административен съд окончателно отхвърли жалбите на областния управител на София - град и сдружение „Софийски обществен съвет" срещу последните изменения на Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община, свързани с режима на преференциално паркиране на превозни средства по постоянен адрес, принудителното преместване на автомобили и поставянето на скоби, става ясно от съобщение на Центъра за градска мобилност, цитирано от Дарик радио. В решението на съда се посочва, че въпреки твърденията на неправителствена организация за невъзможността Общинският съвет да регулира със свой нормативен акт въпросите, свързани с реда и условията за движение, престой и паркиране на територията на Столичната община, съветниците са взели правомерно и законосъобразно решение.Съдът потвърждава въведения режим на преференциално паркиране на превозни средства по постоянен адрес, като отхвърля твърденията за дискриминация при въвеждането на винетни стикери за живеещите в „Синя" и „Зелена" зони. Във връзка с оспорването на възложените на Градска мобилност дейности, като премахване на поставените в нарушение прегради, знаци, табели, съоръжения в зоните, принудителното преместване на неправилно паркирано превозно средство, поставянето на „скоба" - съдът приема, че общинското дружество има право да осъществява този контрол. В съответствие с това е определена и такса за паркиране в зоните, като незаплащането й води до поставяне на „скоба", докато бъде заплатено. Съдиите приемат, че търговското дружество имат правомощия да извършва оперативния контрол и при констатирани нарушения осъществява съвместна дейност с компетентните полицейски органи. Решението на съда е окончателно. В началото на седмицата Административният съд - София град отмени решението на Столичния общински съвет за определяне на цени, във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Решението не е окончателно и се обжалва. Въпреки направените внушения, свързани с това решение и по-конкретно възможността за връщането на суми за извършени услуги за минали периоди, дори и да е влязло в сила, то ще важи за бъдещ, а не за минали периоди.

Cross.bg