Новини

Миков: Проектът за промени в Конституцията е тежък удар върху парламентаризма

„Внесеният законопроект за промени в Конституцията застина. Беше нанесен тежък удар върху парламентаризма като цяло", заяви председателя на НС на БСП Михаил Миков в началото на заседанието на Националния съвет. По отношение на идеята Конституционният съд да се произнесе между първото и второто четене на закона, Миков отбеляза, че КС се произнася по приети закони, а не по законопроекти. Според него това се дължи на факта, че внесеният проект е „тихо и кротко променен". Така се е променила и законодателна инициатива, за да се превърне в основа на политическия пиар. „Маневрите за събиране на 180 подписа, при условие, че за внасяне на промени в Конституцията са достатъчни само 80, би трябвало да ангажират тези, които са положили подписите си в евентуалното гласуване на този окастрен проект", подчерта Миков. „Внася един проект, два месеца се говори по него, след това се отстъпва и се ревизират 2/3 от него, не се допуска до пленарна зала и тихо и кротко се подменя законодателна конституционна инициатива. Това е подход, който подрива принципа и значението на парламентаризма въобще. Законодателната инициатива се превръща в политически PR", категоричен е Миков. Миков определи като интересна тезата, че между първо и второ четене ще се отправи нещо до КС. Той подчерта, че КС не се произнася по законопроекти, а по приети закони или питания - в абстрактна форма, което след това не може да бъде пряко съотнесено по предлагани текстове. По думите му противното би означавало КС да стане втора камара и да се включи пряко в законодателния процес, което не е предвидено в конструкцията на българската демокрация. „Упорито се внушава, че БСП била в изолация. Аз не се притеснявам от това, защото левицата стои здраво в дискусиите, в които участва, вкл. върху конституционния законодателен процес", категоричен е Миков. „За около месец успяхме да внесем три искания до КС, свързани с дълга от 16 млрд. лв., процедурните и правилника по избор на управител на БНБ, искане по Закона за здравното осигуряване", Миков. По думите му разделянето на заболяванията на социално значими или не е в пряко противоречие с Конституцията. „Заедно с други парламентарни групи в петък организираме следващия петък разисквания по въпроса за демографската политика на правителството, мерките, които то предприема и финансовото им осигуряване в бюджет 2016 г.", допълни лидерът на левицата. „Очевидно е, че до края на тази сесия на парламента няма да се приемат промени в редица закони. Сред тях са законите са социалното осигуряване - темата за увеличаване на възрастта за пенсиониране до 67 г. и Закона за предучилищното и училищното образование, който трябва да отмени Закона за народната просвета и да въведе финансиране на частните училища", заяви Михаил Миков. Миков е категоричен, че демографският въпрос е от стратегическо значение за страната ни. „В този контекст е и внесеният от нас законопроект за диференцирано облагане на бебешките стоки", обяви той. Председателят на БСП припомни, че на питане на Корнелия Нинова министър Калфин условно е подкрепил една такава мярка. По думите му това не е фундаментално решение на въпроса за демографската политика, но отговорността е на правителството и би трябвало да е задача на всички министри и да е надпартийна. „Този въпрос засяга и икономиката, и социалното развитие, и пенсинното осигуряване. Какво значение има как ще се променят процентите, когато след 15 години - 40% от населението ще бъде на пенсионна възраст. Каква перспектива има нашата страна", попита Миков.

Cross.bg