Новини

Синдиците на КТБ атакуват още прихващания

Синдиците на КТБ са атакували още прихващания в банката, направени след затварянето й през юни 2014 година. През седмицата Росен Ангелчев и Лазар Илиев са подали в Софийския градски съд искови молби срещу две фирми за обявяване на недействителни сделки. С първия иск се атакува прихващане за 12,3 млн. лв., а с втория - за 25,92 млн. евро плюс 2,2 млн. долара, сочи редовният отчет на синдиците. От лятото на миналата година фирми с кредити в КТБ започнаха да изкупуват депозити чрез цесии и след това погасяваха задълженията си с насрещно прихващане. По този начин обаче в касата на банката не влязоха пари и се накърни т.нар. маса на несъстоятелността - средствата, които биха получили кредиторите при процедурата по фалит и продажба на активите. В началото на юли Софийският апелативен съд определи 20 юни 2014 г. за начална дата на неплатежоспособността на КТБ. Преди това Софийският градски съд беше обявил, че банката е спряла да погасява задълженията си на 6 ноември 2014 година. Новата дата означава, че всички прихващания след 20 юни ще бъдат по-лесно развалени по съдебен път. През тази седмица в сметките на КТБ са постъпили 203 217 лв. в резултат на погасяване на кредити, пише още в доклада. Американската компания AlixPartners продължава работата си по търсене на изчезналите милиарди от кредитната институция на Цветан Василев, финансовите детективи проследяват вътрешно-банковите и междубанковите транзакции на КТБ. Те събират доказателства и от външни източници.

Cross.bg