Новини

Ивелина Василева, МОСВ: Не делим общините – всички имат равен достъп до ОПОС

unnamed (4)В Ловеч министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри обектите по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационната система“, финансирани по ОПОС 2007-2013 – 6,3 км канализация, близо 6 км водопровод и новоизградено съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност в съществуващата пречиствателна станция. След въвеждането им в експлоатация, свързаността към канализационната система става 100 %. Прекратява се замърсяването на почвата, подпочвените и повърхностните води, както и на р. Черни Осъм. Общата стойност на инвестицията е 8, 2 млн. лв. Сто процента Ловеч вече е обхванат от канализационна мрежа, изцяло се пречистват отпадните води, вече няма да има замърсяване нито на почвите, нито на водите, които се вливат в река Черни Осъм, отбеляза министър Василева. По ОПОС в Ловешка област се изграждат 4 пречиствателни станции. Общо 13 са проектите в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“, за близо 118 млн. лв. „Изграждаме основите, необходими за подобряването на качеството на живота на хората, намаляваме рисковете за здравето им, а това прави градовете по-привлекателни за инвестиции. Независимо от коя партия е кметът, независимо в коя част на България е общината, тези проекти са важни за хората, не делим общините – всички имат равен достъп до средствата по Оперативна програма „Околна среда“, каза министърът на околната среда и водите. В Ловеч Ивелина Василева разгледа водния атракцион в Старата турска баня „Дели хамам“, строена преди близо 400 години. Банята изцяло е реставрирана през 2014 г. по проект, финансиран от ОП „Регионално развитие“ и превърната в единствения в Европа виртуален музей на водата. Кметът Минчо Казанджиев подари на министър Василева живописно платно, изобразяващо символа на Ловеч – Покрития мост, строен от Уста Кольо Фичето.