Новини

Насърчаваме иновациите по израелски модел

Водещо в работата на МИ е разработването на „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“

Мирослав Еленков Институции, бизнес и научни среди ще работят за насърчаване на иновациите по израелски модел у нас. Такава заявка направиха министърът на икономиката Божидар Лукарски и посланикът на Израел Н.Пр. Шаул Камиса Раз по време на българо-израелски форум, посветен на иновационния процес в страната ни. На събитието присъстваха ресорният зам.-министър на икономиката Даниела Везиева, изп. директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев и изп. директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета Захариева. „Придобитият от Израел опит може да ни послужи за предприемането на ефективни мерки за стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчива среда, в която те могат да бъдат реализирани успешно като пазарни продукти“, заяви министър Лукарски. Той посочи, че важна предпоставка за постигането на икономически растеж чрез иновации е взаимодействието между наука и бизнес. „Един от значимите проекти, които Министерството на икономиката (МИ) реализира в подкрепа на това взаимодействие, е изграждането на „София Тех Парк”, който ще осигури научна инфраструктура за над 20 млн. лв. в помощ на родния иновативен бизнес. Освен това ще бъде и контактна точка за български и международни партньори в тази сфера“, допълни министър Лукарски. Той подчерта, че водещо в работата на Министерство на икономиката е разработването и прилагането на „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС). Тя цели да предоставя целенасочена подкрепа за иновации в сфери, където потенциалът за растеж е най-голям. Определените по ИСИС водещи тематични области включват информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрии за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Разработването на стратегията е едно от задължителните предварителни условия за програмен период 2014 – 2020 г. и база за изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която се управлява от МИ. „Фактор за постигане на икономически растеж през иновации е още изготвянето на законова рамка и подобряването на достъпа на малките и средните предприятия до субсидии. Необходимо е създаване и развитие на инструменти за финансов инженеринг и стимулиране на инвестициите в научноизследователска дейност - както частни, така и публични”, допълни министър Лукарски. „Иновациите са стратегически инструмент за всяка държава, която иска да се развива. Затова споделяме опита си с България – приятелска страна и ключов партньор“, заяви посланик Раз. По неговите думи у нас е налице огромен потенциал за напредък в иновационния сектор, тъй като интерес и желание има на всяко едно ниво – институционално, бизнес и академично.