Новини

Ударно правят детски площадки в Елена

Девет детски площадки – осем в Елена и една в с. Беброво, ще бъдат изградени по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Строително-ремонтните работи трябва да приключат до 15 септември. Договорът за финансиране е подписан още през 2010 г., но проектът е преминал през много трудности, споделят от общината. При първото обявяване на обществена поръчка не се явява изпълнител, който да отговаря на условията. При второто има спечелил участник, но процедурата е обжалвана. В крайна сметка решението на възложителя остава в сила, но спечелилият участник не изпълнява изискванията, за да се подпише договор. Следват нови обжалвания, докато решението на възложителя за прекратяване на процедурата влиза в сила. Третият търг е обжалван още на етап обявяване. Междувременно настъпват промени в нормативната уредба, което налага основна преработка на техническите проекти за сметка на общинския бюджет. Това пък води до нови съгласувания на сметките и процедурите с финансиращия орган. През тази пролет бе обявена поредната, четвърта процедура, която завърши успешно с избран изпълнител и подписан договор. Строителството ще бъде извършвано от „Билдинг Комфорт” ЕООД – София, а надзорник ще е търновското дружество „Елатив Техноинвест” ООД. Детските съоръжения и настилките ще отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност. Подбрани са тематично и дават възможност за игри с познавателен характер. Зоните са разработени за две възрастови групи – до 5 години и над тази възраст, изолирани една от друга. Предвиден е и достъп към площадките за деца с увреждания. Освен по проекта община Елена ще изгради още едно пространство за малчуганите в централната градска част със средства от инвестиционната програма за 2015 г. Площадката ще бъде разположена върху 65 кв. м.