Новини

Инвестираха 26 млн. лв. във ВиК мрежата на Пещера

В Пещера бе открита нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в края на миналата седмица. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на общината Георги Козарев прерязаха лентата на обекта. Проектът за ПОСВ е изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, като той включва още рехабилитация на 14,8 км водопровод и 18,5 км канализация. Общата стойност е 26 210 000 лв., от тях 23 640 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, а 2 570 000 лв. са осигурени от община Пещера. Изпълнител е „Строително-предприемачески холдинг” ЕООД. Надзорът е на фирма „Рутекс” ООД. „Гордея се, че проектът осъществява своята цел. Сега, след изграждането на тези съоръжения, няма нито една авария по водопроводите в населените места”, каза кметът. Министър Ивелина Василева заяви, че повече от 90% от тръбите в Пещера са били етернитови преди реализирането на проекта, а отпадъчните води са се изливали в Стара река. Тя съобщи, че през програмния период 2007 – 2013 г. по Оперативна програма „Околна среда” на територията на Пазарджишка област са реализирани 17 проекта на стойност 112 млн. лв. „Ще продължим да подпомагаме общините и през новия програмен период, защото тази инфраструктура, макар и да не е толкова видима, е изключително важна за тях”, подчерта министърът на околната среда. По думите й по ОП „Околна среда 2007 – 2013” са заложени като изпълнение 58 пречиствателни станции. Вече 35 са изцяло изградени, а работата по останалите напредва. „Работим много активно с общините – те са основен бенефициент в програмата по стария програмен период. Винаги сме търсили добро партньорство, защото сме наясно, че проекти с такъв мащаб не могат да бъдат реализирани, без да има добро взаимодействие между Управляващия орган и общината, както и между местната власт и изпълнителите. Само така нещата могат да вървят бързо и плавно”, каза още Василева.