Новини

МРРБ: Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е изцяло съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията

mrrb-buildingВъв връзка с публикации в медиите относно финанансирането на консултантските услуги за надзор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството уточнява следното: Програмата е изцяло съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията. Процесът по обновяване на одобрените сгради следва реда, определен в закона и извършването на строителен надзор е основен елемент от осъществяването на контрол върху строителните и монтажни работи. Съгласно Методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор, а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол. Съгласно Методическите указания всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.