Новини

Информационен ден по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОПРР

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие утре информационен ден по повод обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по приоритетната ос за градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/. В рамките на събитието заместник-министърът ще представи изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проекти в рамките на процедурата. Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата. На информационния ден са поканени да присъстват представители на 39-те общини конкретни бенефициенти по процедурата. Уважаеми колеги, Събитието ще се състои утре, 28 юли 2015 г., от 11:00 ч., в зала „Пресцентър“ на МРРБ на адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19.