Новини

Зам.-министър Деница Николова представи изискванията по процедурата „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

_MG_3532
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова oткри информационен ден по повод обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по приоритетната ос за градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/.
В рамките на събитието тя представи изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проекти в рамките на процедурата.
Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.
На информационния ден присъстваха представители на 39-те общини конкретни бенефициенти по процедурата.