Новини

Зам.-министър Деница Николова: 1,3 млрд. лв. са предвидени по ОПРР за изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 български града

До 14 август общините трябва да представят за одобрение структурите на междинните звена

_MG_3532 1,3 млрд. лева по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са предвидени за изпълнението на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 български града. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на информационния ден във връзка с откриването на първата процедурата по новата оперативна програма. 54% от ресурса на Програмата ще бъдат разпределени между градовете от 1-во до 3-то ниво, спрямо Националната концепция за пространствено развитие  2013-2015, които са конкретни бенефициенти по първата приоритетна ос. С тях те ще изпълняват ключови проекти в областта на градското развитие, енергийна ефективност, образователна и социална инфраструктура. Финансирането им ще се осъществява въз основа на Инвестиционна програма за всеки град, чрез която бенефициентите ще дефинират приоритетните проекти. Проектните предложения могат да бъдат подавани текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всеки бенефициент е длъжен да подаде пред Междинното звено проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на града по настоящата процедура. Заместник-министърът обясни, че през този програмен период на общините са делегирани много повече правомощия по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“. Така например проектните предложения по първата приоритетна ос ще се оценяват от специализирани структури в самите общини, наречени Междинни звена. Инструкциите за определянето на структурата и състава им са разработени и публикувани от Управляващия орган на Програмата на 10 юли т.г. До 21 август т.г. общините трябва да представят в МРРБ своите предложения за структурите на Междинните звена, информира Деница Николова. Тя уточни, че при необходимост, по приоритетната ос за техническа помощ, на общините могат да бъдат предоставени допълнително средства за обезпечаване работата на Междинните звена и от наемане на външни експерти за оценка на проектите.