Новини

5 са кандидатите за актуализация на техническия проект при строителството на обхода на Ахелой

АПИ Пет са отворените оферти за проектиране на път І-9 Слънчев бряг – Бургас, в участъка: обход на Ахелой от км 207+500 до км 212+233,06. Поръчката включва извършването на статически изчисления за предвидените по проект големи съоръжения, в съответствие с европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод, и нови проектни решения за съоръженията, при необходимост. Ще бъде направена актуализация на техническия проект и осъществяване на авторски надзор при строителството на обекта. Ще бъде дадено и проектно решение за осигуряване на пътна връзка със съществуващото трасе на път І-9 Слънчев бряг – Бургас за посоката Слънчев бряг – Ахелой. Офертите са на:

  • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
  • „Трансконсулт Инженеринг“ ООД;
  • „ТРАНСКОНСУЛТ- 22“ ООД;
  • ДЗЗД „Логистика М“, с участници: „Мотт МакДоналд Лимитид“ и „Логистика-21“ ЕООД;
  • „Ежис-ППМ“ ДЗЗД, в което са: „Ежис Интернасионал“ АД, „Ежис България“ ЕАД и „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД.
Индикативната стойност на поръчката е 80 хил. лв. без ДДС. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. Техническият проект за обходния път на Ахелой е разработен през 2010 г. Според приетата проектна разработка трасето преминава по нов терен, като се отделя от съществуващото трасе на път I-9 Слънчев бряг – Бургас след настоящото кръгово кръстовище при км 207+500, обхожда гр. Ахелой от север и се включва отново в път I-9 при км 212+233.06. Предвижда се на обекта да бъдат построени две големи съоръжение – пътен надлез при пресичането с общински път IV-90052 Ахелой - Тънково при км 209 и мост над река Ахелой при км 210 на обходния път.