Новини

Зам.-министър Красимир Живков открива претоварна станция за отпадъци в Балчик

На 30 юли, от 14 часа, зам.- министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие претоварна станция за отпадъци в Балчик. Тя е част от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич. Общата стойност на инвестицията по ОП „Околна среда 2007-2013“  е 37,7 млн. лева. Общият капацитет на приеманите отпадъци в претоварната станция е 12 351 тона годишно. Изградена е инсталация за сепариране, поставено е съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 тона годишно. Завършена е и довеждащата инфраструктура Изпълнител на строителните дейности на обект „Претоварна станция за ТБО гр. Балчик е ДЗЗД “Балчик-БСГ“, в състава на което влизат „Булстрой груп“ООД и „Хидростроителство“ ООД.