Новини

София е домакин на първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия

imgo

Снимка Емил Христов

„Програмата Интеррег - ИПП ТГС България – Сърбия е следствие от вече натрупания опит от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия от предходния период 2007 – 2013 г. Вече изградените добросъседски взаимоотношения ни дадоха възможност да изработим един нов програмен документ, който има за цел да насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия и ще ни даде възможност да постигаме все повече интегрирани проекти от двете страни на границите. Те ще допринесат не само за балансирано регионално развитие, но и за интелигентен растеж. Съвместно с колегите ни от Република Сърбия оформихме програмния документ, който се фокусира върху три приоритетни оси – „Устойчив туризъм”, „Младежи” и „Околна среда”. За реализирането на тези приоритети са предвидени малко над 34 млн. евро.” Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на откриването на първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Интеррег - ИПП ТГС България – Сърбия. В събитието, което се провежда в София, участват Санда Шимич, помощник-директор на Канцеларията за европейска интеграция на Република Сърбия и  Ан-Ясмин Крабач, представител на Главна дирекция “Регионална и градска политика” към ЕК.

„Трябва да отбележим, че новата програма има по-голям териториален обхват. Има две нови допустими области – Враца за България и Топлица за Сърбия”, подчерта Деница Николова. Тя обясни, че целта на първото заседание е не само да се одобрят процедурните правила на Съвместния комитет, но и пакета документи за кандидатстване, включващ насоките за кандидатстване и критериите за подбор на проекти по Първата покана за набиране на проектни предложения по програмата. В рамките на днешната среща трябва да бъдат приети още Комуникационната стратегия по програмата и стратегията за техническа помощ. „Тези документи са изключително важни и ключови за успешния старт на Програмата Интеррег - ИПП ТГС България – Сърбия, чието официално одобрение очакваме да получим до дни”, допълни още Николова.