Законът

Мъжете и жените ще се пенсионират на 65 години, но от 2037 г.

Народните представители приеха окончателно промените в Кодекса за социалното осигуряване

Мъжете и жените ще се пенсионират на 65 години, но от 2037 г. Това приеха народните представители при разглеждане на окончателните текстове на Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Припомняме, че към момента право на пенсия се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 63 години и 10 месеца и стаж - 38 години и 2 месеца, за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта ще се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по два месеца за представителките на нежния пол до 2029 г., а после - с по 3 месеца, до достигане на 65-години. За мъжете тя ще нараства с по 2 месеца до 2018 г., а от тогава - с по 1 месец. Осигурителният стаж също ще расте - до 37 години за жените и 40 години за мъжете. В случай че лицата нямат право на пенсия, до 31 декември 2016 г. те придобиват такова при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, решиха още депутатите. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин припомни, че възрастта 65 години е записана и в сегашния КСО през 1999 г. Лицата, които имат изискуем осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от изискваното от закона. Пенсията се отпуска от датата на заявлението. Депутатите одобриха правото на избор къде да отиват вноските за втора пенсия, който ще може да се прави многократно през период от една година, но окончателният трябва да стане не по-късно от 5 години, преди навършване на условията за пенсиониране. Междувременно осигуровката за пенсия ще се увеличи с 1 процентен пункт от 2017 г. и с още един пункт - от 2018 г. След приетите промени в КСО министър-председателят Бойко Борисов поздрави вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Премиерът отбеляза, че вече има една напълно завършена реформа, и пожела това да се случи и с останалите, сред които здравната и правосъдната. „Благодаря на всички политически партии, които подкрепиха измененията, за да имаме текстовете вече като факт“, допълни той.