Новини

Министър Калфин: Демографията трябва да бъде предмет на парламентарно внимание

Убеден съм, че решението на демографската криза е хоризонтално и то не се крие в едно министерство, затова и съм благодарен за това, че дебатът за демографията е поставен на вниманието на Народното събрание. Предлагам три мерки на вниманието на Народните представители, чрез които убеден съм, заедно можем да започнем да предприемаме ефективни мерки, които да ни оттласнат от крайно негативната тенденция. Предлагам първо – приемане на Националната стратегия по демография от НС, второ – въвеждане на регулярно изслушване на отчети по изпълнението на заложените в нея мерки и трето – да се изгради механизъм за демографско изследване на всеки един законопроект, който ще се разглежда от Народното събрание. Тези мерки ще повишат парламентарното внимание и ангажираност по темата и убеден съм – ще се отразят своевременно на ефективността от действията“. Това обяви от трибуната на Народното събрание днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на дебат за демографията днес. Министър Калфин подчерта, че е необходимо приоритизиране на демографските цели и затова мерките, които предстои до края на месец ноември да бъдат представени на вниманието на депутатите трябва да бъдат насочени към повишаване качеството на живота. Самоцелното увеличение на населението при ниско качество на живот не е белег за развитие на модерните общества, подчерта още той. „Страната ни има нужда от стратегия, но в смисъла на целенасочен и хоризонтален план за действие, в който са предвидени, както мерки, свързани с образование, здравеопазване и заетост, така и с промяна качеството на икономиката. Защото каквито и мерки за включване да бъдат взети, те биха имали единствено краткосрочен ефект, ако не се промени типа икономика. Работещите трябва да имат повече производителност, повече възможности за продължителна и стабилна заетост, повече гаранции и предсказуемост на работната среда и работния процес“, категоричен беше още министър Калфин. По време на парламентарния контрол Народното събрание прие решение в срок до 30 ноември 2015 г. Министерският съвет да разработи и внесе в НС краткосрочни и средносрочни мерки за преодоляване на демографската криза. Решението бе прието с пълно мнозинство от присъстващите народни представители.