Новини

Шефът на КЕВР: Бизнесът защитава корпоративен интерес

Комисията за енергийно и водно регулиране защитава интересите на цялото българско общество. Работодателските организации, които организират протести, защитават корпоративен интерес по един брутален и безпардонен начин. В продължение на две години бизнесът беше толериран в нарушение на правилата, защото законът посочва, че тази добавката "задължени към обществото" трябва да бъде справедливо разпределена върху всички участници на пазара. Това каза БНР председателят на КЕВР Иван Иванов. България не следва сляпо волята на Брюксел, а има прекалено много хора, които успяха да се вкоренят в електроенергийния бизнес с преференциите. Идеите на Брюксел са много добри в своята цялост и те бяха успешно приложени в много страни от Европейския съюз, но у нас бяха дадени изключително високи преференциални цени. По криминален начин беше увеличен на 25 години срокът за задължително изкупуване на тази енергия. Това стана в парламента в нарушение на всички процедури. Това се оказа едно Ел Дорадо не само за български, а и за чуждестранни инвеститори. В България беше изродена тази добра европейска идея, посочи той. Иванов обясни, че от рестрикциите спрямо ВЕИ сектора ще бъдат спестени 55 млн. от разходите на НЕК: На КЕВР се възлага намаляването на количеството на изкупуваната електроенергия с електроенергията, която е за собствено потребление, на което на НЕК се спестява 25 млн. лева. Енергията, която е извън лимита на преференциалната цена и се изкупува по 125 лева, сега ще се изкупува само по 5-6 лева и ще се спестят други 20 млн. на НЕК. Там, където има изградени ВЕИ-та, финансирани от европейски или централни програми и това е укрито, ще бъде намалена цента на всички тези централи. Това спестява още 10 млн. лева на НЕК. Според него работодателските организации, които организират протести, защитават корпоративен интерес по един брутален и безпардонен начин. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев защо не каза на хората, че КЕВР, срещу който негодуват, в продължение на 6 месеца намали с 20% цената на природния газ, което е основна суровина за голяма част от българската индустрия. Някой забеляза ли намаление на цената на продуктите от тези производства, където той се използва. Не се почувства никаква промяна. Защо г-н Велев не каза, че при последното повишение на цената на електроенергията от 1 октомври за бита беше повишена с 10%, а за тях само с 1,5%. Защото тогава не излязоха да протестират в защита на българските граждани. Те защитават само своя корпоративен интерес. В момента с решението на КЕВР цената на тока за българските граждани, които са на регулиран пазар и за бизнеса, който е на свободен пазар, се изравнява. Добавката „задължение към обществото" става с един и същи размер за гражданите и за бизнеса. В продължение на 2 години бизнесът беше толериран в нарушение на правилата, защото законът посочва, че тази добавка трябва да бъде справедливо разпределена върху всички участници на пазара.

Cross.bg