Новини

През второто тримесечие на 2015 г. са издадени 1,7% повече разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в сравнение с 2014 г.

В сградите ще се помещават жилища и офиси, плувни басейни, игрища за крикет и градини, разположени на различни нива В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 1.7%, но жилищата в тях са по-малко с 0.2%, а разгънатата им застроена площ нараства с 11.2%, съобщиха от пресцентъра на НСИ. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 6.4%, а тяхната РЗП - с 52.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 8.8%, а разгънатата им застроена площ е повече със 120.6%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 187, Пловдив - 147, Бургас - 98, Варна - 91, и София - 83. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 423, Варна - 323, Бургас - 322, Пловдив - 307, и Кърджали – 145. През второто тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 3 630 жилища в тях и с 465 091 кв. м обща астроена площ, на 27 административни сгради/офиси със 7 398 кв. м РЗП и на 657 други сгради с 423 328 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 56.0%, броят на жилищата в тях - с 12.8%, а общата им застроена площ - с 9.4%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 50.0%, но общата им застроена площ намалява с 81.0%. Броят на започнатите други сгради бележи увеличение с 62.6%, а тяхната РЗП - със 70.1%. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 4.3%, жилищата в тях - с 62.5%, а разгънатата им застроена площ нараства с 46.0%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 12.5%, докато тяхната РЗП намалява с 56.9%. Започнатите други видове сгради нарастват с 14.5%, а разгънатата им обща застроена площ - с 90.2%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 125 жилищни, 12 административни и 90 други сгради; София (столица) - 111 жилищни, административни и 35 други сгради; Бургас - 102 жилищни и 21 други сгради; София - 68 жилищни и 39 други сгради; Варна - 75 жилищни и 25 други сгради.