Новини

Министър Василева ще даде пресконференция по ОПОС

От 11. 30 ч. на 4 август в МОСВ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде пресконференция по повод първата обявена процедура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за финансиране на мерки за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Основна цел е изграждането на допълнителен капацитет за рециклиране, с което да се намалят количествата на депонирани битови отпадъци. Бенефициенти по тази процедура ще бъдат само общини.