Новини

Министър Василева открива депо за отпадъци във Видин

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 4 август от 16 ч. новоизградена система за управление на отпадъци във Видин. Обектът е  финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.   Регионалната система ще обслужва над 95 000 души от 11 общини и включва депо за битови отпадъци с капацитет 309 600 тона, както и съоръжения за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци. Старото общинско депо е закрито и рекултивирано.   Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв.