Новини

Проведе се четвъртия информационен ден по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

IMG_4394[1] За четвърти път в София се проведе информационен ден по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Той се изпълнява от дирекция "Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е с продължителност на изпълнение 46 месеца. Проектът финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в 36 града в страната. За всяка одобрена сграда се предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма се покриват изцяло разходите за обследване за установяване на технически характеристики на постройката, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и 75% от разходите, необходими за обновяването. Останалите 25% се осигуряват с допълнително национално финансиране. Провеждането на информационни дни има за цел да информира широката общественост за възможностите за кандидатстване по проекта. Повече по темата четете във вестник "Строител".