Новини

В Русе ще бъдат изградени крайградски зони за отдих и развлечения

Крайградски зони за отдих и развлечения на жителите на Русе ще бъдат изградени по проект, след като правителството прие решение за замяна на 2223 дка поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с 3866 поземлени имоти в горски територии – собственост на община Русе. Терените, обект на замяната, се намират в землищата на селата Долно Абланово, Хотанца, Ново село и Николово и на град Русе. Замяната ще даде възможност на общината за създаване на благоприятни условия за разширяване на съществуващия зоопарк и превръщането му в атрактивна зона на града. Община Русе е собственик на гребната база на брега на езерото в лесопарк „Липник”. Предвид традициите на града в развитието на този спорт, е предвидено създаване на комплекс за гребни спортове, за развитието на спортно майсторство. С други две решения кабинетът прехвърли безвъзмездно на общините Варна и Сунгурларе правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Теренът, който ще ползва община Варна, се намира на ул. „Албатрос” в кв. „Виница” и е с площ от 6126 кв. м. Местната администрация има намерение да изгради върху него спортна база, за чиято поддръжка и управление са предвидени средства от общината. Община Сунгурларе ще ползва терен с обща площ 898 кв. м в местността „Чатърлъка“ край с. Славянци. Теренът ще бъде ползван за изграждане на общинския път Скала – Славянци. Необходимостта от него е във връзка с реализацията на проект за подобряване състоянието на общинските пътища, който цели осигуряването на устойчива среда в общината, по-високо качество на живот и нови възможности за интегрираното й развитие, чрез подобряване на пътната инфраструктура. Правителството даде съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на имот – частна държавна собственост, от фондация „Бетел – България”. Имотът, включва 16 сгради с обща застроена площ от 2611 кв. м в столичния квартал. „Челопечене”. Фондацията ще използва терена за изграждане на Защитено жилище за мъже в социална изолация и проблеми със зависимости и бездомни.