Новини

Предоставят 325 650 лв. за комуникационна свързаност на административните съдилища

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 325 650 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Средствата са необходими за финансиране на комуникационната свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на административните съдилища в областните градове в страната. Това ще позволи усъвършенстване на функционирането на Единната деловодна информационна система, което е и надеждна основа за развитие на електронното правосъдие в България. Системата ще гарантира устойчива комуникационна свързаност между ВАС и административните съдилища и ще създаде сигурна среда за обмен на данни и комуникация.