Новини

ЧЕЗ инвестира 850 000 лв. за подобряване сигурността на ел. захранването в 21 общини

Ремонтите налагат прекъсвания на електрозахранването в столицата и околностите

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД инвестира над 150 хиляди лева в подмяната на 60 амортизирани маломаслени прекъсвачи в трансформаторни постове и 20 хиляди лева за подмяна на 30 амортизирани разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София. Над 500 000 лева Дружеството влага в подмяната на 20 броя кабели средно напрежение в столицата. Паралелно с това компанията извършва ремонти на 24 електропровода, чрез които се захранват с електроенергия селата в периферията на София. С осъществяваните инвестиции ще се подобри сигурността на захранването и ще намалеят непланираните прекъсвания в общините Панчарево, Младост, Студентска, Изгрев, Средец, Искър, Сердика, Оборище, Надежда, Кремиковци, Слатина, Подуяне, Нови Искър, Люлин и Връбница, както и в селата, Плана,  Железница, Бистрица, Желява, Мировяне, Лозен. „В момента усилено работим за подобряване на услугите за клиентите в района на столицата. Това е причина за планираните прекъсвания на електрозахранването, тъй като ремонтните дейности изискват да се обезопаси мрежата, за да могат колегите да работят по нея. За съжаление, така се създават неудобства за нашите клиенти. Ние, обаче, сме създали необходимата организация да ограничим неудобствата до минимум и се стремим да извършваме прекъсванията основно през нощта, когато има по-малък брой активни потребители“, каза Илия Чакъров, Ръководител „Реализация ремонти и нови присъединявания“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Клиентите на компанията могат да се запознаят с графика на планираните прекъсвания на електрозахранването. Той се публикува ежеседмично в средства за масово осведомяване, както и на интернет страницата www.cez-rp.bg. Потребителите могат да се информират за причините за прекъсване на електрозахранването и през мобилен телефон или таблет на m.cez.bg. На този адрес специално приложение дава информация в реално време за прекъсванията на цялата, обслужвана от ЧЕЗ територия и за очакваното време за възстановяване на електрозахранването.