Новини

10 са отворените ценови оферти за надзор при ремонта на моста при с. Писанец на път I-2 Русе-Разград

10 са отворените ценови оферти за строителен надзор при предстоящите ремонтно-възстановителните работи на обект: Път І-2 Русе - Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец. Отворените ценови оферти са на:

  • „Консулт инженерингс“ ЕООД - 64 000 лв. без ДДС;
  • „Инжконсултпроект“ ООД - 79 500 лв. без ДДС;
  • „Пловдивинвест“ АД - 60 000 лв. без ДДС;
  • Обединение „Рубикон – ЕН АР 1“, в което участват: „Рубикон инженеринг“ ЕАД и „ЕН АР консулт“ ЕАД - 55 560 лв. без ДДС;
  • „Три Ес“ ЕООД - 88 829 лв. без ДДС;
  • „Трафик холдинг“ ЕООД - 69 000 лв без ДДС;
  • „Трансконсулт БГ“ ООД - 45 900 лв. без ДДС;
  • „Пътконсулт 2000“ ЕООД - 79 500 лв. без ДДС;
  • „Геоексперт България“ ЕООД - 69 000 лв. без ДДС;
  • „Пътинвест-Инженеринг“ АД - 73 417 лв. без ДДС.
С ремонтно-възстановителните работи на съоръжението ще се подобри носимоспособността и дълготрайността на мостовата конструкция, ще се повиши безопасността на движението, добро отводняване на пътя и удобството на пътуващите.