Новини

Министър Ивелина Василева откри подновената ВиК мрежа на Панагюрище (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=NlzDFv9irtY Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри обекти от водния цикъл на Панагюрище, изградени със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв. С този проект проблемите, свързани с остарялата ВиК инфраструктура на града остават в историята, а  изливането на отпадъчните води директно в река Панагюрска Луда Яна спира, каза министърът. С безспорно важната инвестиция  е изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще обслужва 18 000 души, положена е близо 60 км линейна инфраструктура  – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод,  подновена е ВиК мрежата в града. Това ще повиши стандартът на живот в Панагюрище,  ще допринесе за развитието на икономическите дейности на територията на общината и за привличането на нови инвестиции. Ще бъде подпомогнато  опазването на околната среда, подчерта Василева. По старата водопреносна мрежа, направена с етернитови тръби загубите на питейна вода достигали почти 60%, системни проблеми създавало и състоянието на канализационната инфраструктура,  строена в периода 1960 -1975 г. Липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  е водела до замърсяване на околната среда. С изграждането и модернизацията на подземната инфраструктура се създава възможност за реализирането на други проекти за подобряване на градската среда  по интегриран начин. Към момента на територията на община Панагюрище с помощта на ОП „Околна среда“ се изгражда и съвременна регионална система  за управление на отпадъците, с което напълно ще гарантира спазването на всички европейски екологични изисквания.