Новини

Гасят нов пожар на територията на Национален парк „Рила“

На територията на Националния парк „Рилски“ - Парков участък „Бели Искър“, в района на местностите Манзурски палат - Пост Полиция – Мали валог, гори пожар. Около 14 ч. днес е получен сигнал на дежурния телефон на Дирекция „Национален парк Рила“. Директорът е привел в изпълнение оперативния план за противопожарна дейност на Д „НП Рила“, като са уведомени ГДПБЗН - София и МОСВ. Експертната оценка, направена от служители на Дирекция „Национален парк Рила”, показа, че обхванатата от пожара територия на НП Рила”, по границата на Централен Рилски резерват е на надморска височина около 2000 метра, на труднодостъпен, скален и урвест терен, с наклон над 42 градуса, разпространен на площ от 20 дка. Засегната от пожара е високопланинска суха тревна растителност и единични дъврета от бял бор. Общо 10 служители на Дирекция „Национален парк Рила” участват в гасенето пожара.