Новини

Министър Московски ще открие днес брегови център за управление на корабоплаването в Бургас

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще открият бреговия център за управление на корабоплаването в Бургас. Събитието ще се състои днес  от 12:00 часа, на територията на Пристанище Бургас, Терминал Изток 1 (в близост до Морска гара Бургас).   Изграждането на бреговия център е част от дейностите по проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”. Проектът се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.   Стойността на целия проект е близо 40 млн. лева, като около 28 млн. лева се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, 4,9 млн. лева е националното съфинансиране и 6,4 млн. лева са осигурени от бюджета на ДППИ. Стойността на изграждането на двата брегови центъра в Бургас и Варна е почти 4 млн. лева. На събитието се очаква да присъства и министър-председателят Бойко Борисов.