Законът

Георги Дичев: Промените в ГПК ще балансират нещата

Създават се възможности за защита на длъжниците, без да се пречи на ефективността на изпълнителния процес

Ренета Николова Г-н Дичев, какво показват тенденциите за полугодието, тъй като знаем, че движението на изпълнителните дела е един от индикаторите за това как се движи икономиката? Официалните резултати са в процес на обработка, но като предварителни изводи може да се каже, че тенденцията за намаляване броя на изпълнителните дела продължава. Това, което се вижда, е, че има увеличение на делата в полза на държавни институции и общини. Тази тенденция започна преди две години и се запазва и в момента. Това показва, че нещата в икономиката се нормализират и постепенно отшумяват последиците от кризата. Промените в ГПК минаха през Министерския съвет и вече са на вниманието на депутатите в НС. Как ще се отразят те на частното съдебно изпълнение? Промените са много важни. Камарата от доста време акцентира, че ако има някакви проблеми в изпълнителния процес, те са породени от ГПК. При стария кодекс нещата бяха обърнати изцяло в полза на длъжника. Кредиторите не можеха да получат изпълнение и делата се бавеха с години. С новия ГПК, който беше правен преди кризата, се допусна леко залитане на махалото в другата посока и балансът отиде повече към кредитора. С тези промени нещата се балансират. Създават се доста възможности за защита на длъжниците, като в същото време целта е да не се попречи на ефективността на изпълнителния процес. На първо място, чисто социално може да се каже, че тези оплаквания, които ги има в момента към съдебните изпълнители без да са виновни, че блокират сметки за пенсии, детски и трудови възнаграждения, се решават с промените. Тези средства ще бъдат защитени, и то по един ефективен начин. От друга страна, разширява се кръгът на обжалваемите действия от страна на длъжниците. Те вече могат да обжалват отказа на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителния процес, отказите за извършване на оценка с друго вещо лице. Разноските могат да се обжалват по всяко време, а не както приемат някои съдии в момента, че трябва да е на лице изричен акт. Има и промяна при постановлението за възлагане на движими вещи, които са продадени по реда на недвижимите имоти. До момента това не подлежеше на съдебен контрол и съответно нямаше възможност хората да се защитят. На трето място, създават се гаранции за справедливост и обективност на оценките на продаваните имоти. Една от тях е задължителното участие на вещо лице. При оспорване на приетата от съдебния изпълнител оценка страната има право да поиска нова експертиза с назначаване на друго вещо лице, включително се отваря вратата за тройна експертиза. И една промяна, която изпревари предложенията на МС и вече е факт - стартовата цена при търг не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на съответния имот. Допълнително като гаранция за длъжниците се променя подсъдността в изпълнителния процес, а именно че делото ще се образува по постоянния настоящ адрес на длъжника. Анализите на Министерство на правосъдието и КЧСИ сочат, че има много основателни жалби от хора, че те живеят например в Бургас, а делата им се водят в София. Така разходите скачат. Въвежда се задължително назначаване на особен представител. Това вече и ВКС го реши с тълкувателно решение, т.е. винаги когато длъжникът не може да бъде намерен, да му бъде назначен адвокат. И една мярка, която ще даде възможност на повече хора да спрат изпълнението: вместо да внесат първоначално 30%, както е в момента, при внасяне на 20% (както беше в стария ГПК) ще се спира автоматично по силата на закона изпълнителният процес. Не на последно място няколко мерки, които премахват възможността за манипулиране на търговете от страна на наддаващите, а именно участие с едно наддавателно предложение, а не както сега с множество такива. При писменото надаване за недействителни ще се приемат оферти, които надвишават 30% от началната цена, защото в момента има такъв модел на порочни търгове: пуска се писмено много висока стартова оферта, съответно наддаващите няма как да наддават над нея при устното наддаване, естествено се губи един задатък, но цената остава ниска. Всъщност по този начин се елиминира търгът. Така че и това е предложено като промяна. Също така се повишават началните цени като процент от оценката – от 75% на 85% при първа продан и от 80% на 90% при втора. Тоест стремежът на тези промени е да има максимално висока цена при продажбите. Разбира се, трябва да споменем и електронните запори, които даже ми е малко неудобно да коментирам, тъй като от години говорим за тях. Но е факт, че в ГПК се направиха промени, които да спомогнат по-лесно да се въведат в практиката. Между другото ние в момента работим усилено с МП за тях, така че очакваме в края на годината, най-късно в началото на следващата да имаме реален резултат. Да разбирам ли, че Камарата е удовлетворена от промените, които се правят? Да. Камарата е удовлетворена дотолкова, доколкото за нас е важно да се постигне баланс. Заради популизма доста често се изкарва на преден план само длъжникът. Забравя се, че има кредитори, които са в същото тежко положение, както са и някои длъжници. Затова трябва да се търси балансът, а не да се взима едната или другата страна. Така няма да се наруши ефективността на изпълнителния процес. При миналото ни интервю Вие споменахте, че започвате серия от проверки на канторите. Докъде стигнаха те? Аз лично и колегите сме доволни от свършеното. Това беше едно тежко усилие, защото, да се проверят 164 кантори в рамките на месец, не е лесно. Резултатите също са налице – в 35 кантори са констатирани пропуски и са отправени препоръки. Тук искам да сложа скоба – това не значи, че 35 кантори извършват нарушения, защото някои от препоръките са от типа - да се подобри работата, да се повиши качеството на действията. Ние си изградихме представа какво се случва в канторите и това ще продължи като тенденция. В края на годината ще се извърши втори кръг от проверки и ще се засекат резултатите дали там, където е имало нарушения, те са отстранени. Съответно, където не са отстранени, ще се търси отговорност. Това беше много важно за нас, защото контролът и промените в ГПК вървят ръка за ръка. И най-добрият закон, ако не се спазва, остава само едно добро пожелание, така че контролът за нас е основен. В тази посока отделяме много ресурс – не само човешки и материален. В момента приключваме работата по създаване на деловодна и електронна система за мониторинг на канторите. Всеки съдебен изпълнител ще има кадрово дело, в което ще излиза справка за броя жалби, оплаквания и препоръки и изобщо всичко, свързано с неговата работа. Това ще подобри контрола. Също така предвиждаме и създаване на критерий за оценка на риска на всички кантори. Това е съвременен метод, който се използва във всички развити страни. Контролът ще продължи и в бъдеще да бъде приоритет за ръководството на Камарата. Като извод искам да кажа, че затягаме нещата. Казахте, че сте направили много препоръки. А има ли случай със санкции след проверките? Ние влязохме добронамерено в тези проверки, като целта беше да видим къде са нарушенията и да дадем възможност на хората да ги отстранят. Срокът да се коригират е 6 месеца и ако не се отстранят, всеки ще си носи отговорността. Това беше идеята на целия механизъм.