Новини

Найден Зеленогорски: Ще продължим да разглеждаме изменения в ЗУТ

В Комисията по регионално политика, благоустройство и местно самоуправление имахме доста ангажименти, свързани с промените в Закона за гражданска регистрация. Знаете, че постъпиха и бяха приети на второ четене редица предложения по нормативния акт. На практика те се борят срещу изборния туризъм. Нашата комисия беше водеща. Ставаше дума за това, при какви условия могат да се регистрират нови хора с адрес в конкретно населено място и да се направят съответни проверки по най-бързия начин, за да бъдат служебно заличени вписванията, които са направени в нарушение на закона. Успоредно с това вървят на второ четене в комисията промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Те са доста съществени и важни, свързани със засилване ролята на ДНСК и на РДНСК. След като бъдат приети измененията, няма да може да се строи върху свлачищни райони без наличието на канализация. В момента обсъждаме и предложения, свързани със статута на паркоместата в големите градове и в София. Има доста внесени текстове, които трябва да облекчат процедурите за осъществяване на строителството и на проектирането и изискванията към всеки конкретен обект. Искаме да дадем повече свобода на бранша, като, разбира се, не поставяме по никакъв начин на заден план гаранциите за сигурност и нормативната база, касаеща сектора. Имахме доста други актове, които разглеждахме в комисията – законопроекта за антикорупция, промените в Закона за опазване на околната среда и др. Акцентът през есенната сесия ще е да довършим на второ четене измененията в ЗУТ. Надявам се той да влезе и в пленарна зала за окончателното му приемане. Има идеи и за други промени в нормативния акт, но те вероятно ще бъдат внесени от Министерския съвет в следващите месеци. Така най-вероятно два пъти ще бъде ремонтиран ЗУТ в рамките на есенната сесия. Естествено, ангажирани сме и с промените в Конституцията и осъществяване на съдебната реформа. Очаквам да бъдат разглеждани и законопроекти, които се борят с купуването на гласове по време на изборите. Не сме водеща комисия, но и ние ще разгледаме новия Закон за обществените поръчки. Нормативната база за търговете е важна за строителния бранш и ще направим своите предложения. Надявам се законът да бъде опростен и наистина функциониращ.