Новини

КС образува дело по искане на президента

Днес Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2015 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност нa чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в частта „при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или“, както и за несъответствие на посочените разпоредби с международните договори, по които България е страна. Докладчик по делото е съдия  Кети Маркова. Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане да се установи дали не противоречат на основния закон два текста в двата посочени закона. Тези текстове са свързани с казуса около командира на 61-ва Стрямска механизирана бригада Карлово бригаден генерал Димитър Шивиков.