Новини

Кметът и зам. кметът на Тетевен на съд

Окръжна прокуратура-Ловеч внесе обвинителен акт в Окръжен съд –  Ловеч по започналото през месец март 2014 г. досъдебно производство срещу Милен Милев – кмет на община Тетевен, и Детелин Пърлев – зам.-кмет на Тетевен. В хода на разследването обвинението срещу двамата беше разширено – освен за престъпления по служба, Милев е обвинен и за длъжностно присвояване, а срещу Пърлев са повдигнати обвинения и за документни престъпления. Под наказателна отговорност бяха привлечени още две лица. Милен Милев е обвинен в две престъпления - длъжностно присвояване и в престъпление по служба. В качеството си на длъжностно лице  - председател на Управителния съвет на Общинска фондация „Тома Васильов“ - и при условията на продължавано престъпление (в периода 15.04.2009 г. – 29.12.2009 г.) е присвоил чужди пари, собственост на Общинска фондация Тома Васильов“- Тетевен, поверени му в това качество да ги пази и управлява. Присвоените средства са в големи размери и са върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. По второто обвинение Милев ще отговаря за престъпление по служба за това, че в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Тететвен - не е изпълнил служебните си задължения, като е нарушил разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) с цел да набави имотна облага за фирма „Ярис“ ЕООД –Ловеч. От деянието са настъпили значителни вредни последици за община Тетевен в размер на близо 370 000 лева. Детелин Пърлев е обвинен за извършени документни престъпления по служба. В кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление е съставил неистински официални документи – 696 броя заповеди, 8 броя договори, удостоверяващи прехвърляне право на собственост и 3 броя договори за учредяване на други вещни права - престъпления. Пърлев е обвинен и за това, че в качеството си на длъжностно лице – заместник-кмет на община Тетевен е използвал своето служебно положение, като в нарушение на ЗОП и установените вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и  контрол за изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община – Тетевен с цел да набави за фирма „Ярис“ ЕООД-Ловеч противозаконна облага, изразяваща се в спечелването на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на заведенията на обществена издръжка в община Тетевен. Ирена Тихолова е обвинена в престъпление по служба - в качеството си на длъжностно лице – главен счетоводител на община Тетевен, е използвала своето служебно положение с цел набавяне на противозаконна облага за фирма ‚Ярис“ ЕООД –Ловеч, изразяваща се в спечелването на обществена поръчка доставка на хранителни продукти на заведенията на обществена издръжка в община Тетевен. Биляна Василева е обвинена в престъпно ползване на преправени документи, свързани с опорочената обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти на заведенията на бюджетна издръжка на територията на община Тетевен“. Окръжен съд - Ловеч е насрочил заседанията по делото съответно за 15, 16 и 19 октомври 2015 г.