Новини

С 15,8 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти за превенция и овладяване на последиците от природни бедствия

Министерския съвет одобри допълнителни разходи по бюджети на министерства и трансфери към общини в размер на 15 865 758 лв. Средствата са от резерва на държавния бюджет за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и са предназначени за възстановяване на разходи за извършени неотложни аварийно-възстановителни работи и за превенция. Сред проектите, които ще бъдат финансирани, са укрепването на свлачища в участъци от АМ „Струма” и общински път в община Асеновград, за укрепване на терени с жилищно застрояване в област Кърджали и община Берковица, за почистване коритото на р. Марица в регулацията на Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения, за брегоукрепване. От общата одобрена сума 2,2 млн. лв. са предназначени за попълване на резерва с противоградови ракети и за профилактика на техниката на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.