Новини

Приключи работата по Водния цикъл на Монтана

Проектът е на стойност 53 млн. лв.

  m 1 Заключитената пресконференция във връзка с приключването на проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, се проведе в Малката зала на Общинския младежки дом. В събитието участваха кметът на общината Златко Живков, инж. Румен Ангелов, ръководител на екипа за управление на проекта, представители на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и др. Окончателната стойност на проекта, изчислена по реално договорени средства и по допустими за финансирането разходи възлиза на 44 561 487, 11 лв. без ДДС. От тях 41 174 805, 78 лв. без ДДС са осигурени от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ под формата на безвъзмездна финансова помощ и 3 386 672, 34 лв. без ДДС от общинския бюджет. Изпълнител е Обединение „Канализация Монтана 2012“, вклщючващо „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Водоканалстрой“ ООД и „Водстрой 98“ АД. „Водният цикъл на Монтана е най-значителният проект за нашия град за последните 100 години. Изградени са 44 км канализационна и 16 км водопроводна мрежа. За нас това е пореден еко-проект. Ние сме в Топ 5 на българските общини по реализиране на подобни инициативи“, сподели за в. „Строител“ кметът Живков. Работата по Водния цикъл на Монтана стартира през септември 2012 г. Извършена е реконструкция на канализационната и водоснабдителна мрежа, и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води посредством изграждане на комплексна инсталация за дефосфатизация. Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Монтана, повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и Република България.