Новини

Проектът за нов ЗОП е внесен в парламента

След приемането му от Министерския съвет в края на юли, проектът на нов Закон за обществените поръчки е внесен в деловодството на 43-тото Народно събрание. Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и необходимите условия да се гарантира правилното провеждане на търговете. Техническите страни на процеса на възлагане ще бъдат обект на подзаконова нормативна база. Очаква се проектът за нов ЗОП да е основен акцент в работата на есенната сесия на Народното събрание. Той трябва да бъде приет най-късно до април 2016 г., а според вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев това може да стане до края на 2015 г.   Можете да видите пълния текст на проекта на Закон за обществени поръчки ТУК.