Новини

ЧЕЗ констатира 3 264 случая на кражби на ток през първото полугодие

Дружеството е ангажирало допълнително 900 обучени служители да откриват манипулации по електромерите

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД извърши 39 860 проверки за нерегламентирано присъединяване към електроразпределителната мрежа в Западна България за първата половина на 2015 г. Констатирани са 3 264 нарушения, в резултат на които е дотаксувана 14,4 млн. киловатчаса електроенергия на стойност 1,2 млн. лева. Незаконните присъединявания застрашават качеството на доставяната до клиентите на компанията електроенергия. Вследствие на това се претоварват съоръжения, причиняват се прекъсвания на захранването, чести аварии и повреждане на електроуреди, а напоследък, все по-често, застрашават и човешкия живот. Така не само се понижава сигурността на електрозахранването за редовните платци, но за отстраняването на авариите и щетите се отклоняват средства от и без това ограничения инвестиционен ресурс на ЧЕЗ, който би могъл да се вложи в развитие и модернизация на мрежата. Най-често срещаните нарушения, установени при проверките, са манипулиран електромер и присъединявания преди средствата за търговско измерване. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обучи допълнително 900 свои служители да разпознават специфичните характеристики на неправомерното използване на електроенергия, които извършиха масови проверки в 120 населени места. Редовно се организират и съвместни проверки с органите на реда в различни региони на територията, обслужвана от ЧЕЗ. В резултат на предприетите от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД активни мерки за борба с неправомерното използване на електроенергия, се констатира увеличаване на разкритите нарушения. Дотаксуваната електроенергия през последните три години е в размер на 42 577 000 кВтч. на обща стойност 10,6 млн. лева, а само за първото полугодие на 2015 г. вече са дотаксувани 14 000 000 кВтч. ЧЕЗ подхожда изключително отговорно към задълженията си към обществото. Но за да ги осъществява, има нужда от единодействие – законодателно и обществено, в мерките, които се предприемат, за да се осигури качествено електрозахранване на всички клиенти. Нужна е силна обществена нетърпимост към подобни противозаконни прояви. Необходими са по-строги санкции и ефективни наказания за извършителите. При съмнения за неправомерно потребление гражданите могат да подават сигнал в МВР и в ЧЕЗ - по имейл адрес zaklienta@cez.bg, в Центровете за обслужване на клиенти и на денонощната телефонна линия на Дружеството 0700 10 010. Анонимността им е гарантирана.