Новини

Приключи работата по водния цикъл на Монтана

Проектът е на стойност 53 млн. лв.

Мартин Славчев Заключителната пресконференция във връзка с приключването на проекта „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Монтана”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, се проведе в Малката зала на Общинския младежки дом. В събитието участваха кметът на общината Златко Живков, инж. Румен Ангелов – ръководител на екипа за управление на проекта, представители на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007 – 2013“, и др. Крайната стойност на водния цикъл, изчислена по договорени средства и по допустими за финансирането разходи, възлиза на 44 561 487,11 лв. без ДДС. От тях 41 174 805,78 лв. са осигурени от ОП „Околна среда 2007 – 2013“ под формата на безвъзмездна финансова помощ и 3 386 672,34 лв. – от общинския бюджет. Изпълнител е Обединение „Канализация Монтана 2012“, включващо „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Водоканалстрой“ ООД и „Водстрой 98“ АД. „Водният цикъл на Монтана е най-значимият проект за нашия град за последните 100 години. Изградени са 44 км канализационна и 16 км водопроводна мрежа. Това е и пореден екопроект. Ние сме в топ 5 на българските общини по реализиране на подобни инициативи“, сподели за в. „Строител“ кметът Живков. Работата по водния цикъл на Монтана започна през септември 2012 г. Извършена е реконструкция на канализационната и водоснабдителната мрежа и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води посредством изграждане на комплексна инсталация за дефосфатизация. Със завършването му се подобрява системата за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Монтана, повишава се качеството на услугите във ВиК сектора и се ограничава отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в съответствие с приоритетите и целите на ЕС.