Новини

Приключи обновлението на водния цикъл на Монтана

Voden cikal_otkrivane_006 Приключи изпълнението на проекта за обновление на водния цикъл на Монтана. По този повод в подножието на хълма „Калето”, откъдето през пролетта на 2013 започнаха първите изкопни работи за смяна на водопроводите, се състоя вълнуващо тържество. За него в Монтана дойдe министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя и кметът на града Златко Живков прерязаха лентата за влизането в експлоатация на новите водопроводи и канализационни тръби, които от днес имат и акт 16. Това беше един тежък проект, който премина през много трудности и предизвикателства, каза министър Василева. Но вече е факт и условие за повече инвестиции в града. С него Монтана изпълнява на 100 процента европйските изисквания за екологичната инфраструктура. В Севорозападна България се работи по 61 екопроекта, за които са осигурени 675 млн. лв., каза още министър Василева. 13 от тях са пречиствателни станции, а 4 – депа за отпадъци със сепаратори. Това е най-големият проект в 100-годишната история на Монтана, каза и кметът Златко Живков. С него градът ни се нарежда сред 5-те общини в страната, които са изпълнили всички екоизисквания. Проектът „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана стартира през септември 2012 година. Тогава между общината и МОСВ е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС чрез оперативната програма „Околна среда – 2007 – 2013”. Целта му е подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Защо се наложи обновление на водния цикъл? Защото водопроводната мрежа в града е изградена основно от азбесто-циментови гръби, които над 76 % са негодни за експлоатация поради честите аварии и течове. Техническите загуби на вода възлизат на 74% от подадените количества. Проводимостта на тръбите е малка, несъобразена с разрастването на урбанизираната територия на града. Канализационните тръби са изпълнявани с бетон с лошо качество, от което се наводняват улици и имоти. Канализационната мрежа е недоизградена, което лишава 7000 души от отвеждане на отпадните води от домовете им. Пречиствателната станция за отпадни води не отговаря на изискванията за отделяне на общия фосфор, каквито са европейските изисквания. Основната цел на проекта е да се осигури чиста питейна вода и отвеждане на отпадната от всеки дом. Тя е изпълнена за 519 дни. На 14 август т.г. кметът на града Златко Живков обяви края на изпълнението на проекта. Реконструирани са 15,32 км водопроовди и са рехабилитирани 933 броя сградни водопроводни отклонения . Подменени са тръбите на 17,36 км главни канализационни колектори. Подменена е и 18, 34 км вътрешна канализационна мрежа. Изградена е нова канализационна мрежа в продължение на 4,2 км. Реконструирани са 1750 броя сградни канализационни отклонения и са изградени 303 броя нови. В рамките на проекта е изградено и укрепващо съоръжение в квартал „Мала Кутловица”и комплексна инсталация за дефосфатизация на отпадъчните води в пречиствателната станция за отпадни води. Стойността на проекта е 44 561 478 лв. 3 386 672 лв. са осигурени от общината. Изпълнител на проекта е обединението „Канализация – Монтана”. Главен изпълнител в него е „Главболгарстрой” АД. Техен представител на тържеството бе Албена Димитрова.