Новини

Модернизирана ВиК инфраструктура в Монтана

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри обекти от водния цикъл на Монтана. Общата стойност на инвестицията, реализирана с подкрепата на ОПОС, е 53,5 млн. лв. „Това е напълно завършен проект за изграждане на цялостната екологична инфраструктура в Северозападна България. Продължаваме с усилията за подпомагането на този прекрасен район, който има потенциал, но и нужда от подкрепа, за да се създадат условия за разгръщането на икономическите му възможности и по-добър стандарт на живот.  Вече цялото население на Монтана е обхванато от услугите по доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води по един съвременен и екологосъобразен начин“, подчерта министърът. С финализирането на водния цикъл на Монтана, градът  ще експлоатира 44, 40 км канализационна мрежа със съпътстващи сградни канализационни отклонения, които ще обслужват 39 841 души, от тях 4000 са обхванати от напълно нова канализация. Рехабилитираната водопреносна мрежа за питейна вода е 15, 32 км  и ще обслужва 14 000 жители. До скоро загубите по водоснабдителната мрежа на Монтана са достигали 74%. Екологично отвеждане и пречистване на отпадъчните води е осигурено за  59 498 жители на града. С настоящия проект изцяло приключва модернизацията и оборудването на пречиствателната станция на Монтана, към която е изградена вече комплексна инсталация за пречистване на фосфор, а с това напълно се покриват  екологичните изисквания.