Новини

8 са отворените ценови оферти за изработването на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“

veliko_tarnovo 8 са отворените ценови оферти в откритата обществена поръчка за изработването на идеен проект за автомагистралата „Русе – Велико Търново“, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Целта е да се проучат възможните технически решения за изграждане на автомагистралата, с минимум три варианта за реализация на трасето по нов терен извън съществуващия път I-5. Ще се изследват социално-икономическите последици от реализирането на проекта и мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда. Отворените ценови оферти са на: • „Инжконсултпроект“ ООД - 835 200 лв. с ДДС; • „Трафик Холдинг“ ЕООД - 1 275 000 лв. с ДДС; • ДЗЗД „Проект Русе 2015“, в което са: „3TI Проджети ингенериа интеграта“ Спа, Италия, „Рутекс“ ООД, „Сивен Дизайн Сървисис“ ООД - 1 098 000 лв. с ДДС; • „Виа План“ ЕООД - 624 000 лв. с ДДС; • „Илия Бурда“ ЕООД - 1 050 000 лв. с ДДС; • „Алве Консулт“ ЕООД - 1 084 500 лв. с ДДС; • ДЗЗД „АМ Янтра“, с участници: „Трансконсулт-22“ ООД, „Контролс“ ООД, „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“ - 900 000 лв. с ДДС; • „Пътпроект“ ЕООД - 826 440 лв. с ДДС. Началото на проекта е Дунав мост при гр. Русе при км 0 на път I-2, а краят е приблизително при км 118 - пресичането със съществуващия път I-5 Велико Търново – Габрово, в близост до с. Соколово. Индикативната стойност на поръчката е 1 250 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни. Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта.