Новини

Във Варна започна церемонията по откриване на Брегови център за управление на корабоплаването

Във Варна започна церемонията по откриване на Брегови център за управление на корабоплаването. Изграждането му е част от дейностите по проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”. Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Общата стойност на проекта е близо 40 млн. лева, а изграждането на двата брегови центъра във Варна и Бургас възлиза на почти 4 млн. лева. Очаквайте подробности.   6661