Новини

Смолян ремонтира улици за над 4 млн. лв.

Срокът за изпълнение е 730 календарни дни

Община Смолян обяви обществена поръчка за ремонт на улици и пътища в областния град и в селата. Прогнозната й стойност е до 4 452 121 лв. без ДДС. Основните видове работа са ремонт на асфалтовата настилка, полагане на бордюри, направа на тротоари и отводнителни решетки, рехабилитация на прилежащите съоръжения към уличните платна, полагане на асфалтобетонна настилка, изкърпване с плътен асфалтобетон, запълване на единични пукнатини, както и почистване на района. Срокът за изпълнение е до 730 календарни дни. „Сега приключва изпълнението на поръчка със сходен предмет. Тя е за 2 млн. лв. Целта ни е да има постоянна поддръжка на пътищата и затова, завършвайки едното задание, отваряме процедура за ново, за което предстои избор на изпълнител. Средствата, както и досега, ще са от общинския бюджет, но очакваме помощ и от държавния“, заяви кметът на Смолян Николай Мелемов при обявяването на процедурата за над 4 млн. лв. Изпълнител на обектите, които скоро ще бъдат готови, е фирма „ИСА 2000“. Поръчката за 2 млн. лв. включва ремонт на улици и пътища в цялата община, подпорни стени, водостоци, направа на хоризонтална и вертикална маркировка. Според последните актове, които изпълнителят е отчел в общината за плащане, са изкърпени около 15 хил. кв. м дупки. Кметът уточни, че голяма част от ремонтните дейности се налагат заради нарушените асфалтови настилки след наводнението през февруари, а и след снежното бедствие. „Сигурно е направило впечатление, че на определени улици в Смолян фирмата слага само чакъл и го утъпква. Причината е, че там предстои изпълнение на подземни комуникации. Става въпрос за участъци в обхвата на втория воден цикъл, в които ще се копае, за да се положат водопроводни и канализационни тръби. Тънък пласт асфалт има само на стръмните места с цел да се задържи трошено-каменната настилка“, обясни Мелемов. Според него, ако се работи със същото темпо, както досега, договорът ще бъде изпълнен преди края на септември. Дейности се извършват по части от улиците „Дичо Петров“, „Бузлуджа“, „Студентска“, „Кольо Шишманов“, „Снежанка“, „Чан“ и „Беклийца“, за да се свържат с ремонтираните по проекта „Зелена и достъпна градска среда“ други участъци. Ремонти текат и по улиците „Екзарх Стефан“, „Аетос“, „Червената скала“, „Иглика“, „Васил Димитров“, „Бачо Киро“ и „Метакса Гугински“ в кв. „Каптажа”. Подобрява се настилката в кварталите „Райково” и „Устово”, по улиците „Хан Аспарух“, „Захари Стоянов“, „Малчика“, „Соколица“ и др. Ремонтни работи са извършени и в селата Тикъле, Градът, Лъка, Река, Катраница и Требище.