Новини

Започна четвъртото издание на еко училището "Приятели на водата 2015"

Само 0,6 % от общите водни ресурси на планетата са годни за използване от човека. Това прави нуждата от опазването им изключителна, подчерта зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров на церемонията по откриване на четвъртото еко училище „Приятели на водата-2015”. „Радвам се да видя толкова млади хора, ангажирани с тази идея. С позитивният заряд, който носите опазването на природата и нейните богатства става по-лесно“, каза още той. В продължение на пет дни, Природен парк „Врачански Балкан” ще бъде домакин на инициативата, в която участват младежи от 11 български града и представители на Младежкия воден парламент в Северна Франция. Техники за определяне състоянието на водните тела, методи за наблюдение на защитените водни видове и оценка на антропогенното въздействие върху тях– това са само част от знанията и уменията, които ще придобият участниците в еко училището. Те ще се включат и в различни интерактивни игри, в информационна кампания и природозащитни дейности заедно с посетители на ПП „Врачански Балкан”, подпомагани от експерти на Дирекция управление на водите, Басейновите дирекции, НП „Пирин“, ИАОС, ПП „Врачански Балкан” и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”- Франция. Младежкият воден парламент у нас е мрежа от младежки екологични клубове, която съвместно с Басейновите дирекции, работи за опазването на водите и водните екосистеми.