Новини

Санират блокове в Луковит за 1 млн. лв.

Община Луковит обяви поръчка за инженеринг на мерки за енергийна ефективност на два блока, финансирани от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Стойността й е 1 млн. лв. Тя е разделена на две обособени позиции. Първата е за сграда на ул. „Христо Ботев“ №10, бл. "Валентина Терешкова". Включени са дейности като ремонт на тротоарите около блока, реконструкция на канализационните отклонения, обновяване на ВиК инсталацията в сутерена, на фасадата, на покривната хидроизолация, както и мерки за енергийна ефективност: саниране, изолация на покрива и поставяне на дограма. Втората обособена позиция е за жилищна сграда на ул. "Св. Кирил и Методий" №2, бл. "Светлина". Дейностите за обновяване на блока са сходни. Оферти могат да се подават само за една обособена позиция. Избраните изпълнители трябва да разработят работни проекти, да осъществяват авторски надзор и да изпълнят строително-монтажните дейности. Кандидатите трябва да разполагат със собствен финансов ресурс в размер на 120 хил. лв. за първа позиция и 90 хил. лв. за втора позиция. Участниците трябва да са реализирали поне един договор за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за последните пет години. Оферти се приемат до 17. 00 ч. на 16.09. 2015 г. Изборът ще е по критерий „икономически най-изгодна оферта“. Срокът за изпълнение има тежест 20 т., техническото предложение – 30, гаранционният срок – 20, финансовият показател – 30.