Новини

Ясна визия за минния отрасъл до 2030 година

„На утрешното си заседание Министерският съвет предстои да обсъди и приеме актуализиран вариант на Националната стратегия за устойчиво развитие на минно-суровинната индустрия. С този документ се дава ясна визия за развитието на отрасъла с хоризонт до 2030 г.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в честването на Деня на миньора. Проявата бе организирана от Българската минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Синдиката на миньорските федерации "Подкрепа" и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ. На честването присъстваха и членове на българския и европейския парламент, представители на правителството, областни управители и кметове, ръководителите на двата национално представени синдиката КНСБ и КТ „Подкрепа“, гости от браншови съюзи от страната и чужбина. „Българските миньори са хората, без които е немислимо развитието на енергийния сектор“, посочи Петкова. По нейните думи, отрасълът формира 5% от БВП и осигурява работа на повече от 24 хиляди души. „Само за миналата година под формата на концесионни плащания браншът е внесъл в бюджета малко над 70 млн. лв., а през първото полугодие на тази – 66 млн. лв.“, допълни още енергийният министър. До края на годината очакванията са тази сума да достигне 80 млн. лв. По думите на Петкова, затова е изключително важно да има ясна визия за развитие на сектора, каквато осигурява Националната минна стратегия. Документът залага три основни стълба за устойчиво развитие на минния бранш – икономически, екологичен и социален, стана ясно още от думите на министър Петкова. Това включва развитието на отрасъла при спазване на икономически принципи, утвърждаването на „зелена минна индустрия“ с цел минимално негативно влияние върху околната среда и стимулирането на корпоративната социална отговорност, за което вече има редица примери от страна на компании в сектора. Министър Петкова изтъкна, че реализирането на заложените в минната стратегия цели ще осигури гаранции за устойчиво развитие на минно-суровинната индустрия в съответствие с европейската инициатива за суровините. Това е от водещо значение за гарантирането на стабилна инвестиционна среда за компаниите в сектора. „Изпълнението на мерките от националната минна стратегия ще съдейства за утвърждаване на минния бранш като модерен и ефективен, отговарящ на всички европейски изисквания и гарантиращ устойчив социално-икономически растеж“, подчерта още министър Петкова.