Новини

Правителството одобри проект на Споразумение между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата

Правителството одобри проекта на споразумение за сътрудничество между българското министерство на регионалното развитие и туркменистанското за строителство и архитектура. Подписването на документа ще създаде условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения в областта на строителството и архитектурата и ще бъде предпоставка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки между двете страни. Туркменистан е една от бързо развиващите се икономики в света, в която се отделя голямо внимание на развитието на строителството, включително и на производството на строителни материали.