Новини

НКЖИ приключи първия си проект за внедряване на високотехнологична система за планиране и управление на ресурсите

_MG_6831 Днес бе открит проект „Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Той е осъществен по Приоритетна ос 5 - "Техническа помощ" на ОП "Транспорт" 2007-2013 г. Той е на стойност 8 638 808 лева без ДДС. Системата спомага за постигането на дългосрочни цели на НКЖИ за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура. Проектът беше представен от Мария Чакърова, директорът „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ. По думите и въвеждането на новата системата ще позволи на НКЖИ да подобри управлението на активите и бизнес процесите си. "Имаме възможност да оптимизираме процесите за работа, като черпим опит от най-добрите световни практики. Спокойно можем да кажем, че днес, НКЖИ е една модерна и високотехнологична компания, която управлява железопътната инфраструктура на България на международно ниво. Системата ще осигури на мениджмънта винаги актуална и точна „снимка“ на това, което се случва в структурата", добави още тя. Ръководителят на проекта инж. Ерол Мустафов посочи, че внедряването на единна интегрирана система за планиране и управление на ресурсите е предпоставка за подобряване на качеството и ефективността на управление на железопътната инфраструктура и ще създаде условия за икономически растеж. "Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели на НКЖИ за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура. Проектът представлява дългосрочна инвестиция в повишаване ефективността на управление на дейностите по изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура, в съответствие с европейските стандарти за безопасност, качество, бързина и удобство", каза още инж. Мустафов.