Новини

Определиха концесионери на седем плажа

Правителството определи концесионерите на морските плажове „СБА” в община Каварна, „Смокините – юг”, „Смокините-север“, „Каваците-север”, „Златна Рибка“, „Созопол-Буджака“ в община Созопол и „Козлука“ в община Несебър. Концесионерите са определени след проведени конкурси, а договорите влизат в сила от 1 януари 2016 г. Бъдещите концесионери ще осигурят средно 50% на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности. Преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на не между 1 и 2 на сто от площта на обекта на концесия. Три плажа останаха без концесионери Правителството прие решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия на плажовете „Къмпинг „Делфин” и „Корал“ в община Царево и „Иканталъка 2“ в община Каварна. За „Къмпинг Делфин“ и „Корал“ процедурите са прекратени поради несъответствие на офертите с обявените в документацията условия и поради наличие на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решенията за провеждането им. Участниците са предложили финансови модели, които не могат да обосноват предложения размер на ставка роялти и не мотивират предлаганото концесионно възнаграждение, което създава риск за изпълнение на поетите от страна на кандидатите ангажименти. Като природни ресурси, представляващи екологично чисти райони, двата плажа са от особено висок обществен интерес. Това поражда очаквания, свързани с тяхното обезопасяване, поддържане на пясъчната ивица и качеството на водите във високи екологични норми. Исканията на обществото за липса на застрояване – дори с временни обекти, пораждат необходимостта да се предвиди допълнителен критерий за оценяване на екологични функционални решения, а в нито една от представените оферти не са предвидени щадящи за околната сред а условия. За двата плажа ще бъде обявена нова процедура за предоставяне на концесия за услуга. Поради липса на подадени и регистрирани заявления за участие в конкурса за определяне на концесионер, се прекратява процедурата за плажа „Иканталъка 2”. Задължителните дейности на плажа са обезпечени с договор за отдаване под наем.