Новини

Представиха първата схема по новата ОП „Околна среда“

mocv Близо 100 млн. лв. ще бъдат на разположение на общините за изграждането на компостиращи инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци. Първата схема, с която тръгва новата Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г., бе представена публично в МОСВ. Бенефициенти по нея могат да бъдат само общини. Тя е интересна за онези, които имат възможност да генерират минимум 2000 т. годишен отпадък, като по мнение на кметове това са регионите с над 5000 души население. Мярката е отворена до 1 август 2016 г. Основно перо в допустимите за финансиране дейности са строително–монтажните и свързаните с изграждането на довеждаща инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ ще се получава и за проектните и инвестиционни проучвания, както и за изработката на самите проекти. В зависимост от заложените капацитети на бъдещите съоръжения е възможно получаването на до 7 млн. лв. С предимство ще се класират проекти на общини, които в хода на кандидатстването вече са стартирали строителни дейности и имат избран изпълнител.